Hapat e parë - Erste Schritte Albanisch

Mithilfe dieser Anleitung können sich Eltern/SchülerInnen/TeilnehmerInnen mit dem Einladungscode der Schule registrieren.

Të dashur prindër !

 

1) Ju lutem shkarkoni School Fox në App Store ose në Google Play Store

2) Nëse nuk keni ende një llogari, ju lutemi shkruani kodin e ftëses nen " Unë jam i ri ketu " në App.

3) Pastaj shkruani të dhënat(datat) dhe adresën tuaj të emailit dhe krijonini një fjalëkalim.

4) Pastaj konfirmoni përseri adresën tuaj të emailit.

5) Pastaj mund të identifikoheni/ regjistroheni me adresën tuaj te emailit dhe fjalëkalimin për të përdorur SchoolFox.

 

Nëse keni më shumë femijë, atëherë regjistrohuni me llogarinë tuaj dhe shkruani kodet shtesë ( më shumë kode) nën "Neu“. Atëherë i keni të gjithë femijet në një llogari.

 

 

 

Deutsch

Liebe Eltern!

 

1) Laden Sie SchoolFox im App Store oder im Google Play Store

2) Geben Sie in der App, wenn Sie noch kein Konto haben unter “Ich bin Neu hier” den Einladungscode ein.

3) Danach geben Sie Ihre Daten und Ihre E-Mail-Adresse an und erstellen sich ein Passwort.

4) Bitte bestätigen Sie dann noch Ihre E-Mail-Adresse.

5) Danach können Sie sich jederzeit mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort einloggen und SchoolFox verwenden. :)

 

Wenn Sie mehrere Kinder haben, dann melden Sie sich mit Ihrem Konto an und geben die weiteren Codes unter Code hinzufügen ein, dann haben Sie alle Kinder in einem Konto :)